Міжнародні науково-практичні інтернет конференції "Актуальні проблеми науки та практики"

 Дата проведення наступної конференції буде розміщена на цій сторінці

 

Організаційний внесок (вартість участі):

  • 50 UAH  (125 RUB) - електронний збірник
  • 100 UAH (250 RUB) - друкрваний збірник (+ електронний збірник у подарунок)

 

Робочі мови конференцій: без обмежень.

 

Напрямки роботи конференцій:

Юридичний

 

Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень;

Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право;

Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право;

Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Організація судових та правоохоронних органів;

Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право;

Секція 6. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право;

Секція 7. Господарське право. Господарське процесуальне право.

Секція 8. Право інтелектуальної власності. Інформаційне право;

Секція 9. Медичне право;

Секція 10. Міжнародне приватне право. Морське право (Міжнародне морське право). Міжнародне публічне право.

Секціія 11. Трудове право та право соціального забезпечення. Корпоративне право.

Секція 12. Фінансове право.  Банківське право. Бюджетне право;

 

 Медичний

 

Секція 1. Клінічна медицина;

Секція 2. Профілактична медицина;

Секція 3. Теоретична медицина;

Секція 4. Технологія ліків та організація

фармацевтичної справи;

Секція 5. Фармацевтична хімія та фармакогнозія;

Секція 6. Стандартизація та організація виробництва

лікарських засобів;

Секція 7. Історія фармації;

Секція 8. Підготовка медичних працівників у вузах;

Секція 9. Акушерство і гінекологія

Секція 10. .Хірургія

Секція 11. Організація охорони здоров'я.

Секція 12. Терапія.

Секція 13. Педіатрія.

Секція 14. Експериментальна та клінічна

фармакологія. Морфологія.

Секція 15. Гігієна і епідеміологія.

Секція 16. Інновації в медицині.

 

Економічний

 

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами;

Секція 2. Менеджмент;

Секція 3. Маркетинг;

Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит;

Секція 5. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;

Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит;

Секція 7. Податкова система. Бюджетна система;

Секція 8. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

Секція 9. Економіка праці, соціальна економіка;

Секція 10. Світова економіка та міжнародні економічні відносини.

Секція 11. Логістика і транспорт;

Секція 12. Статистика.

 

 Технічні науки. Транспорт

 

Секція 1. Прикладна геометрія, інженерна графіка,

ергономіка і безпека

життєдіяльності;

Секція 2. Машинознавство і машинобудування;

Секція 3. Електротехніка, радіотехніка,

телекомунікації, і електроніка;

Секція 4. Інформатика, обчислювальна техніка та

автоматизація;

Секція 5. Розробка корисних копалин і геодезія;

Секція 6. Металургія та енергетика;

Секція 7. Хімічні технології;

Секція 8. Технології продовольчих товарів;

Секція 9. Технології матеріалів та виробів

текстильної та легкої промисловості;

Секція 10. Техніка в сільськогосподарському

виробництві;

Секція 11. Історія техніки;

Секція 12. Управління проектами та програмами;

Секція 13. Інноваційні технології;

Секція 14. Транспортні та логістичні системи;

Секція 15. Кораблебудування;

Секція 16. Транспортна навігація;

Секція 17. Авіа, автомобільні, залізничні,

морські перевезення;

Секція 18. Промисловий транспорт;

Секція 19. Технічна експлуатація, ремонт,

реконструкція;

Секція 20. Електротранспорт.

 

 
Авторські права на роботи належать їхнім авторам. Роботи розміщені виключно для ознайомлення. При використовуванні робіт посилання на автора та на сайт є обовязковим.